باشگاه دیتاکس

رضایت مشتریان دیتاکس از خرید و قیمت مناسب همواره مورد توجه ما بوده است. ما سعی کردیم برای همراهی بیشتر خریداران و هیجان خرید، فرصتی را ایجاد کنیم. 

بعد از اینکه عضو باشگاه دیتاکس شدید، میتوانید با هر خرید، یا ثبت نظراتتان ویا دعوت از دوستان، میتوانید امتیاز جمع کنید که این امر شما را درگرفتن جوایز بهره مند میکند. 


ثبت نام در دیتاکس

◊پس از دریافت کالا به ازای هر 15 هزار تومان خرید، یک امتیاز دریافت ‌کنید.

سقف امتیاز در هر بار خرید 200 امتیاز است.

 


ثبت کردن نظرات

◊اظهار نظر مشتریان دارای اهمیت ویژه ای میباشد و باعث افزایش کیفیت خدمات رسانی میشود. 

هر نظر تایید شده برای کالای خریداری شده از دیتاکس، 7 امتیاز دریافت ‌کنید.

سقف امتیاز در هر سال ۲۴۰ امتیاز است


دعوت از دوستان

دوستان خود را به دیتاکس دعوت کنید و لینک موجود در پروفایلتان را با آنها به اشتراک بگذارید و پس از اولین خریدشان از دیتاکس 30 امتیاز دریافت ‌کنید.

سقف امتیاز در هر سال 5200 امتیاز است.